CENNIK
Jedna strona tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami w języku docelowym. Tłumaczenie zwykłe zawiera 1500 znaków.
Ceny podane są za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia.

Tłumaczenie na język polski / niemiecki
1 strona tłumaczenia (100%) 50,00 PLN
Kopia (20%) 10,00 PLN
Zaświadczenie odpisu pisma w języku obcym (30%) 15,00 PLN
Sprawdzenie i zaświadczenie dostarczonego tłumaczenia (50%) 25,00 PLN
1 strona tłumaczenia sporządzona w dniu zlecenia (200%) 100,00 PLN
Tłumaczenie tekstu sporządzonego pismem odręcznym lub z trudnej do odczytania kopii lub zawierającego frazeologię i terminologię specjalistyczną (150%) 75,00 PLN
Tłumaczenie ustne (za każdą rozpoczętą godzinę) 200,00 PLN
Dokumenty samochodowe od 100,00 PLN

Podane ceny są cenami umownymi i w przypadku większych zleceń lub nawiązania stałej współpracy podlegają negocjacji.

(C) 2008 by Romana Barylak. All rights reserved.