CENNIK
Jedna strona tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami w języku docelowym. Tłumaczenie zwykłe zawiera 1500 znaków.
Ceny podane są za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia.

Tłumaczenie na język polski / niemiecki
1 strona tłumaczenia (100%) 35,00 PLN
Kopia (20%) 7,00 PLN
Zaświadczenie odpisu pisma w języku obcym (30%) 10,50 PLN
Sprawdzenie i zaświadczenie dostarczonego tłumaczenia (50%) 17,50 PLN
1 strona tłumaczenia sporządzona w dniu zlecenia (200%) 70,00 PLN
Tłumaczenie tekstu sporządzonego pismem odręcznym lub z trudnej do odczytania kopii lub zawierającego frazeologię i terminologię specjalistyczną (150%) 52,50 PLN
Tłumaczenie ustne (za każdą rozpoczętą godzinę) 150,00 PLN

Podane ceny są cenami umownymi i w przypadku większych zleceń lub nawiązania stałej współpracy podlegają negocjacji.
Grappa Studio | Nowara Studio | Obiektywny Studio
Studio Fitness FENIKS | Wizaż Ania Wróbel

(C) 2008 by Romana Barylak. All rights reserved.
Created by Opus Artis.